Jiří Rusnok zhodnotil na konferenci, kterou pořádala VŠFS, měnové milníky, kterými si prošla česká koruna v průběhu posledních třiceti let.

Guvernér ČNB také připomněl hesla, kterými se řídilo socialistické hospodářství. Ta se v průběhu času měnila z „Dohnat a předehnat“ přes „Udržet krok“ až po rezignované „Neztratit stopu“ z konce osmdesátých let. V té době už hospodářství kolabovalo, dlouhé fronty téměř na všechno spotřební zboží byly neodmyslitelnou součástí každodenního života a zajištění i běžného živobytí se neobešlo bez pořadníků, známostí a „všimného“, kterému se dnes říká korupce.

Po listopadu 1989 začala nezbytná restrukturalizace české ekonomiky, což se samozřejmě dotklo i koruny. První „vlaštovka“ v devizové oblasti přilétla již 5. prosince 1989 a byla jí možnost výměny 500 korun za cizí měnu. Výměna byla tehdy zapsána do občanského průkazu, aby nemohl proběhnout opakovaně. Vývoj limitu pro nákup volných měn byl v průběhu času následující: 1990 – 2 000 Kč; 1991: 5 000 Kč, 1992 a 1993: 7 500 Kč; 1994: 12 000 Kč; 1995: 100 000 Kč. Až po 1. říjnu 1995 mohli Češi nakupovat devizy bez omezení.

Guvernér Jiří Rusnok uvedl, že nejdůležitější měnové kroky byly učiněny už v roce 1991. Šlo především o liberalizace cen, liberalizace zahraničního obchodu a zavedení tzv. vnitřní směnitelnosti koruny. Další liberalizační kroky jako vnitřní směnitelnost koruny následovali v letech následujících a vše vyvrcholilo vstupem České republiky do Evropské unie.

K přijetí eura je Jiří Rusnok prozatím skeptický. „Přijetí eura bývá někdy připisována až nadpřirozená moc, která odvádí pozornost od důležitějších problémů, jakými jsou kvalitní domácí politiky. Žít se dá dobře i špatně v eurozóně i mimo ni,“ řekl guvernér a dodal, že ČNB provádí pravidelné vyhodnocování připravenosti ČR přijmout euro a centrální banka na jeho základě zatím vládě přijetí eura nedoporučila

Vědecká konference 30 LET EKONOMICKÉHO VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE byla spojená s vyhlášením vítězů 7. ročníku soutěže o Cenu profesora Františka Vencovského a koná se pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Konferenci pořádala Vysoká škola finanční a správní, konala se v kongresových prostorách ČNB a generálním partnerem je společnost OVB.

Celá prezentace guvernéra Jiřího Rusnoka je k dispozici ZDE.