Nejnovější průzkum banky ING realizovaný mezi pracujícími lidmi ve věku 50 až 65 let hledal odpovědi na otázky, jaké plány mají Češi na důchod a kolik si myslí, že budou potřebovat peněz na aktivní vyžití.

Dvě pětiny Čechů si myslí, že si v důchodu vystačí s patnácti až dvaceti tisíci korun, na důchod si ale téměř polovina odkládá nepravidelně. Pětina Čechů si spoří proto, aby mohli do důchodu odejít dříve. Tři pětiny za ideální čas odchodu do penze považují věk před 60. narozeninami.

Třetina dotázaných (37 procent) očekává, že si v důchodu vystačí maximálně s 15 tisíci korunami měsíčně, další dvě pětiny (42 procent) očekávají, že se budou se svým měsíčním rozpočtem složeným ze státního důchodu, úspor a výnosů z investic pohybovat mezi 15 tisíci a 20 tisíci korunami. Každý šestý si myslí, že na jeden měsíc bude potřebovat 20 tisíc až 25 tisíc korun. Životní náklady mezi 25 tisíci a 30 tisíci korunami měsíčně očekávají 4 procenta Čechů. Zbylí respondenti tuší náklady vyšší než 30 tisíc korun.

„Vezměme v úvahu předpoklad dvou pětin dotázaných, tedy že si v penzi vystačí s 15 tisíci–20 tisíci korunami. Uvážíme-li, že výše průměrného důchodu dosáhne od ledna 2020 výše 14 400 korun a penzisté budou tuto částku pobírat podle statistik ČSSZ průměrně 24 let a 3 měsíce,[1] vyjde nám, že by člověk odcházející z práce do výslužby měl mít našetřeno 174 600 až 1 629 600 korun[2],“ propočítává Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Česká republika. Pro ty, kteří počítají spíš s 21 tisíci–25 tisíci korun měsíčně, by pak byly ideální úspory na podzim života ve výši dvou až tří milionů korun.

„Podle výsledků průzkumu si dvě třetiny budoucích penzistů se státním důchodem 14 400 korun nevystačí. Spořit si mimo jiné také na penzi je vhodné už od první výplaty, jakkoliv se to zdá být pro mladé lidi v nedohlednu,“ doporučuje Radek Sedlář. Nejčastěji lidé šetří od jednoho do tří tisíc, tuto částku ukládá více než třetina dotázaných. Do 5 tisíc korun spoří tři čtvrtiny respondentů, 10,5 procenta si měsíčně spoří pět až deset tisíc a čtyřem procentům se dokonce daří uspořit více než deset tisíc korun. Téměř polovina účastníků průzkumu ovšem spoří nepravidelně a deseti procentům se nedaří odkládat žádná částka.

Pětina Čechů si spoří proto, aby mohli do důchodu odejít dříve

„Dostatečné úspory dávají lidem v předdůchodovém věku volnost v rozhodování, jestli chtějí odejít do penze dříve. A to i těm nízkopříjmovým. Podle výsledků průzkumu si na předčasný důchod spoří nejčastěji Češi s příjmy 10 až 20 tisíc korun měsíčně. V jejich případě pak není pokles životní úrovně v důchodu až tak markantní,“ komentuje Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING Česká republika.

Nadpoloviční většina dotázaných (61 procent) se domnívá, že by se mělo do penze odcházet nejpozději v šedesáti letech, 31 procent si myslí, že ideální věk je mezi 61 a 64 lety, a necelá desetina Čechů se domnívá, že by to mělo být v 65 letech i později, podle chuti pracovat. Stát se pracujícím důchodcem plánuje 17 procent padesátníků pod 54 let. Ve věku 60–65, tedy těsně před důchodem, stále cítí dost sil na práci 39 procent lidí. „Vypadá to, že čím jsou lidé starší, tím více chtějí žít jako doposud. Je dobře, že mají pořád chuť pracovat. Je to výhodné jak pro ně, tak pro stát. Když budou i nadále pracovat, mohou se lépe zabezpečit na dobu, kdy bude důchod jejich jediným příjmem,“ soudí Radek Sedlář.

Jaké plány mají Češi se svými úsporami

Více než třetina účastníků průzkumu (37 procent) se těší, až si v důchodu díky svým úsporám užije aktivní stáří, bude utužovat své zdraví, vzdělávat se nebo chodit do společnosti, a proto si spoří, 19 procent lidí by si chtělo udělat radost zážitkem nebo cestováním, 11,5 procenta si přeje koupit vysněnou věc, což uvedlo 3x více padesátníků než šedesátníků. Téměř každý desátý dotázaný by rád přispěl svým dětem a vnoučatům, přičemž muži zaškrtávali tuto odpověď dvakrát častěji než ženy. Jen 5 procent plánuje rozmnožit své úspory a necelých 18 procent lidí si do budoucna nic zvláštního neplánuje.

Právě na podporu rodiny a vnoučat chce 27 procent Čechů vydat v penzi největší část peněz, která jim zbyde po zaplacení základních životních potřeb (jídlo, bydlení a zdravotní péče). Čtvrtina respondentů očekává, že největší výdaje bude mít s cestováním. Do péče o sebe chce investovat 24 procent dotázaných. Především za koníčky plánuje utrácet 17 procent lidí. Zbylí respondenti využijí největší podíl peněz na jiné účely.

O průzkumu

On-line průzkum proběhl v říjnu roku 2019 na vzorku 525 respondentů české populace, který byl reprezentativní co do velikosti místa bydliště, pohlaví a dosaženého vzdělání. Průzkumu se zúčastnili pracující lidé ve věku 50 až 65 let. (Výzkumná agentura Ipsos)

[1] Echo24, ČTK, 2019. Doba strávená v důchodu se prodlužuje, v průměru trvá 24 let a 3 měsíce. In: Echo24 [online]. 27. 9. [cit. 26. 11. 2019]. Dostupné z: www.echo24.cz/a/SWbB7/doba-stravena-v-duchodu-se-prodluzuje-v-prumeru-trva-24-let-a-3-mesice.

[2] Ti, co si myslí, že si vystačí s 15 000 Kč: 15 000 (potřebují) – 14 400 (dostanou) = 600 Kč × 24 let a 3 měsíce (291 měsíců) = 174 600 Kč.

Ti, co si myslí, že potřebují měsíčně 20 000 Kč: 20 000 – 14 400 = 5 600 Kč × 291 měsíců = 1 629 600 Kč.