Více než třetina podnikatelek se setkává s předsudky při snaze zajistit finance pro svůj projekt. Ty se projevují hlavně u otázek týkajících se jejich rodinných poměrů, důvěryhodnosti jako vedoucích pracovníků a prevence ztrát.

Nejhůře na tom jsou Velká Británie (54 procent podnikatelek) a USA (46 procent), nejlépe Čína (17 procent). Vyplývá to ze studie HSBC Private Banking, které se zúčastnilo přes 1200 podnikatelek z Evropy, Asie, Blízkého východu a Spojených států.

Na 61 procent podnikatelek navíc během prezentace naráží v drtivé většině nebo pouze na mužské investory a méně než jedna z deseti představuje svůj projekt hlavně nebo pouze ženám.

Studie také ukázala na to, že se ženám nedaří zajistit tolik kapitálu jako mužům. V průměru dostanou od investorů o pět procent méně. Nejvyšší nerovnost panuje v USA (osm procent), ve Francii (sedm procent) a Velké Británii (šest procent).

Více než polovina podnikatelek (58 procent) se obává předsudků. Jejich druhá největší obava plyne z přípravy podnikatelského plánu a dvě z pěti podnikatelek mají strach z nedostatku podpory. Obavy z předsudků jsou největší v Singapuru (80 procent) a ve Spojených státech (77 procent).

Polovina žen po celém světě nezíská financování pro své projekty. Nejhůře na tom jsou podnikatelky v Hongkongu (68 procent) a Singapuru (59 procent). Naopak téměř dvě třetiny žen uspějí v USA (65 procent) a ve Francii (62 procent).

Podnikatelky se domnívají, že předpojatosti lze zabránit pomocí opatření na straně investorů, například pravidelnými revizemi investorských rozhodnutí (73 procent) nebo investorskými panely, kde budou zastoupeni muži i ženy (46 procent).

ČTK